Lưu ý khi xây dựng nội quy lao động

Trong việc quản lý lao động và xử lý kỷ luật lao động, quy định lao động có ý nghĩa rất lớn và chiếm 1 phần rất quan quan trọng góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động khi tham gia quan hệ lao động nói riêng và cho doanh nghiệp có thể quản lý nói chung.

Tại các văn bản pháp luật, không có định nghĩa cụ thể thế nào nội quy lao động hay 1 biểu mẫu cụ thể về nội quy lao động nhưng theo quy định tại Điều 119 của Bộ luật lao động năm 2012 (BLLĐ 2012), thì nội quy lao động được hiểu là văn bản do người sử dụng lao động ban hành, quy định về các quy tắc xử  sự mà người lao động có trách nhiệm bắt buộc phải tuân thủ khi tham gia quan hệ lao động nhằm xác lập trật tự lao động, chuẩn mực chung trong 1 doanh nghiệp.

Từ đó, có thể thấy nội quy lao động là văn bản không thể thiếu đối với 1 doanh nghiệp và nó đóng góp 1 phần giúp doanh nghiệp có thể phát triển, hoạt động 1 tốt hơn.

Tuy nhiên, việc xây dựng nội quy lao động không phải hoàn toàn dựa trên mong muốn hoặc có thể tự quy định của doanh nghiệp, mà đòi hỏi phải tuân theo các quy định pháp luật có liên quan. 

Lưu ý khi xây dựng nội quy lao động

Những vấn dề mà doanh nghiệp cần lưu ý khi xây dựng nội quy lao động:

Về quyền và nghĩa vụ ban hành nội quy lao động

– Khoản 1 Điều 119 BLLĐ 2012 quy định: “Người sử dụng lao động sử dụng 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản”. Với quy định này, việc ban han hành nội quy lao động trong doanh nghiệp vừa là quyền vừa là nghĩa vụ. Có sự quy định như thế, bởi lẽ: Nội quy lao động được doanh nghiệp dùng để duy trì trật tự, là căn cư shợp pháp để Doanh nghiệp xử lý kỷ luật lao động, nên việc ban hành nội quy lao động nhằm hạn chế được những hành vi mà người lao động có thể vi phạm, góp phần nâng cao năng suất lao động của họ. Từ đó, việc ban hành nội quy lao động thể hiện “quyền” của người sử dụng lao động và “nghĩa vụ” của người lao động. Khi biết rõ nhiệm vụ của mình và những chế tài dự thảo sẵn có được, người lao động sẽ hạn chế được những vi phạm, góp phần nâng cao năng suất lao động.

– Về “nghĩa vụ”, nhằm tang cường tinh thần trách nhiệm của người sử dụng lao động từ 10 người lao động trở lên trong việc tuân theo các quy định của pháp luật, quy định ở điều này bắt buộc những doanh nghiệp sửu dụng từ 10 người lao động trở lên phải ban hành nội quy lao động bằng văn bản.

Ngoài ra, rừ những vấn đề về nội dung, việc ban hành và đăng ký nội quy lao động là rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Việc ban hành và đăng ký nội quy lao động không chỉ giúp cho doanh nghiệp xác lập được trật tự chung trong 1 doanh nghiệp, bảo đảm được quyền lợi của mình và người lao động, mà còn thể hiện sựu tuân thủ pháp luật.

Đến với Văn phòng Luật sư Kết nối- với đội ngũ nhân viên nhiều năm giàu kinh nghiệm tư vấn cho các vấn đề về doanh nghiệp, dich vu thanh lap cong ty, thuê luật sư bào chữa….. Chúng tôi có thể hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp tư vấn xây dựng, đăng ký nội quy lao động đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

Mọi thắc mắc có liên quan, vui lòng liên hệ với Văn phòng luật sư Kết nối để đưuọc nhận mọi giải đáp.

Nguồn : https://luatketnoi.vn/

Rate this post
Bookmark and Share