Kích thủy lực 2 chiều rỗng tâm

Kích thủy lực là một công cụ không thể thiếu được sử dụng trong những công trình xây dựng với mục đích là nâng cẩu hàng hóa, những vật phẩm nặng như ô…