Lý do phải công bố thực phẩm

Công bố thực phẩm trong nước hay nhập khẩu hiện nay là thủ tục bắt buộc đối với cá nhân, tổ chức tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm. Oceanlaw sẽ tư…