DN phát hành hóa đơn điện tử sau bao lâu thì được sử dụng?

Xoay quanh vấn đề sử dụng hóa đơn điện tử, ngoài những nội dung liên quan đến xóa bỏ hóa đơn điện tử đã phát hành, doanh nghiệp còn đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát hành hóa đơn điện tử sau bao lâu thì được sử dụng. Để trả lời cho câu hỏi này, mời quý bạn đọc tìm hiểu câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Hiện nay, một số doanh nghiệp đủ điều kiện cơ sở hạ tầng đã được triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019. Theo quy định, kể từ ngày 01/11/2020 thì tất cả các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử và phải sử dụng theo Nghị định 119 và Thông tư 68. Chính vì vậy, trong bài viết này sẽ làm rõ thời gian doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn điện tử sau khi đã phát hành hóa đơn theo quy định mới này.

Tại Khoản 2 điều 14 Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã có quy định cụ thể như sau:

“Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh”

thông báo phát hành hóa đơn

Khoản 2 Điều 20 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định:

“Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế”
Từ những quy định trên có thể rút ra kết luận rằng: Sau 01 ngày làm việc hành chính thì doanh nghiệp sẽ được nhận thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận việc sử dụng hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp.

Nếu được cơ quan thuế chấp thuận thì doanh nghiệp được phép sử dụng hóa đơn điện tử sau 01 ngày kể từ ngày đăng ký.

Nếu trong trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, nếu yêu cầu không được chấp thuận thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế cần chuyển sang đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Một điểm đáng lưu ý khác mà doanh nghiệp cần quan tâm đó chính là: So với quy định cũ, việc trả lời doanh nghiệp về việc có hay không được sử dụng hóa đơn điện tử đã được rút ngắn đi rất nhiều. Quy định cũ là sau 02 ngày làm việc, còn quy định mới chỉ cần sau 01 ngày làm việc mà thôi.

Cách tính nộp thuế TNCN dành cho người về hưu có đi làm 

Các tiện ích ưu việt của phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp doanh nghiệp trả lời được vấn đề sau khi phát hành hóa đơn điện tử bao nhiều ngày thì doanh nghiệp sẽ được sử dụng hóa đơn điện tử.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử đã và đang được triển khai rộng rãi trong các doanh nghiệp hiện nay và trở thành công cụ hữu ích hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp. Trước thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần, các doanh nghiệp nên chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở, vật chất, nguồn nhân lực và các kiến thức pháp luật về hóa đơn điện tử để có thể triển khai thực hiện được tốt nhất.
 

Bookmark and Share