Cách tính nộp thuế TNCN dành cho người về hưu có đi làm

Nhiều người khi đến tuổi về hưu, thay vì ở nhà thì vẫn tiếp tục ký hợp đồng làm việc tiếp. Vậy trong những trường hợp này, người về hưu đi làm có cần phải nộp thuế TNCN hay không? Đối với những kế toán, đây là những kiến thức vô cùng cần thiết khi hạn quyết toán thuế đang đến gần.

Để hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN, trong bài viết này sẽ hướng dẫn người đọc cách tính thuế TNCN dành cho người về hưu có đi làm.

Theo khoản 10, điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2, điều 1 Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012) và được hướng dẫn chi tiết bởi điểm k, khoản 1, điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC, tiền lương hưu do Quỹ BHXH trả theo quy định của Luật BHXH; tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện thì được miễn thuế thu nhập cá nhân (lưu ý: Cá nhân sinh sống, làm việc tại Việt Nam được miễn thuế đối với tiền lương hưu được trả từ nước ngoài).

Thu nhập từ tiền lương là thu nhập chịu thuế

Theo khoản 2, điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ tiền công, tiền lương là khoản thu nhập chịu thuế bao gồm: Tiền công, tiền lương và các khoản có tính chất tiền công, tiền lương, dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền. Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ 11 khoản phụ cấp, trợ cấp.

thuế TNCN

Tại điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC cũng đã quy định cụ thể về căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương là thu nhập tính thuế và thuế suất

Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản giảm trừ sau: Các khoản giảm trừ gia cảnh cho cá nhân (Mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 9 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc là 3.6 triệu đồng/tháng/người). Các khoản cá nhân đóng góp cho từ thiện, cho nhân đạo hoặc khuyến học.

https://wikibaohiem.com/cac-tien-ich-uu-viet-cua-phan-mem-ho-tro-ke-khai-thue/

Sau khi trừ đi các khoản giảm trừ mà thu nhập tính thuế dương (số tiền còn lại > 0) thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tóm lại, quy định về tính thuế thu nhập cá nhân đối với người về hưu nhưng đi làm như sau: Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập từ lương hưu. Trường hợp đi làm có thu nhập từ tiền lương, tiền công sau khi trừ đi các khoản giảm trừ mà số tiền còn lại lớn hơn không (> 0) thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Với những chia sẻ trên, hy vọng đã giải quyết những vướng mắc còn gặp phải cho các cá nhân nghỉ hưu nhưng vẫn đi làm và những kế toán tại các công ty có nhân viên nghỉ hưu và vẫn tiếp tục làm việc. Khi thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đang đến gần như hiện nay, việc củng cố thêm những thông tin quy định về cách tính thuế TNCN là điều vô cùng cần thiết.

https://wikibaohiem.com/

Rate this post
Bookmark and Share